درباره پژوهنده

 

عمده فعالیت ما و همکارانمون در “پژوهنده” مشاوره در نگارش پایان نامه، مقاله و پروژه های دانشگاهی و به طور خاص برخی پروژه های تجاری و صنعتی بوده و به دلیل همین فعالیت ها، تیم “پژوهنده” منبعی از تجربیات مفید و کاربردی در زمینه های گوناگون است.

من “حسین بنادکوکی” به عنوان مسئول هماهنگی این تیم پرافتخار، به این فکر افتادم تا تجربیات مفید و کاربردی تیم “پژوهنده” در زمینه ی نگارش و ارائه پایان نامه، مقاله و پروژه های دانشگاهی رو با تمام کسانی که این گنجینه ارزشمند میتونه واسشون مفید باشه، به اشتراک بگذارم.

این گنجینه حاصل ساعتها کار و صدها تجربه در این زمینه است که برای اولین بار به قلم نگارش و به نمایش درمیاد.

راه های برقراری ارتباط با “پژوهنده” در سایت