سرقت ادبی چیست؟

چون در کشور ما قوانین کپی رایت هنوز به درستی تعریف و اعمال نمی‌شود، سهم قابل توجهی از پژوهشگران کشور نیز از دزدی یا سرقت...

ویژگی های کنفرانس خوب

_کنفرانس دانشجویی نباشد -حامیان کنفرانس را نگاه کنید، بهتر است دانشگاه‌های معتبری جزو آنها باشد – هرچقدر تعداد دفعات برگزاری کنفرانس بیشتر باشد معتبرتر است،...