سنوات ارفاقی

هر مقطع تحصیلی دارای سنوات استاندارد و حداکثر تعداد سنوات مجاز و قوانینی برای اخراج دانشجو می‌باشد. به جز این، سازمان نظام وظیفه برای آقایانی...

مصاحبه دکتری

چه آیتم هایی در مصاحبه دکتری موثر است؟ ۱- شناخت اساتید از شما مهمترین آیتمی که در قبولی مصاحبه دکتری نقش بازی می‌کند، شناخت اساتید...