نکات نگارشی 2

نیم فاصله کلماتی مانند «می‌شود» دارای دو بخش جدا از هم هستند. بهتر است به جای فاصله این کلمات را با نیم فاصله از هم...

مقاله ISI (قسمت دوم)

انواع مقاله از نظر چاپ* مقاله ISI* قسمت دوم* ضریب تاثیر یا Impact Factor چیست؟ تامسون -رویترز بجز لیست اصلی یا Master_List نشریات مختلف را...

مقاله ISI (قسمت اول)

مقاله ISI (دسته بندی: انواع مقاله از نظر چاپ) (قسمت اول) حتما تاکنون نام این نوع مقاله را شنیده‌اید. مقاله_ISI چیست؟ از آنجا که در...